Xe chiều về

Thanh Hóa Hải Dương

 • Điểm đi:Thiệu Hóa - Thanh Hóa
 • Điểm đến:Bình Giang - Hải Dương
 • Ngày đi:19-07-2017
 • Loại xe:Xe đầu kéo
 • Tải trọng:2 tấn
 • Số khối:60 m³
 • Số xe:15C-17070

Giá toàn chuyến

5.280.000VND

160k/tấn. Em lấy cước rẻ chỉ bằng tiền dầu. Bác nào có hàng cho em xin chuyến ạ.

Thanh Hóa Hải Dương

 • Điểm đi:Thiệu Hóa - Thanh Hóa
 • Điểm đến:Thanh Miện - Hải Dương
 • Ngày đi:28-08-2018
 • Loại xe:Xe tải
 • Tải trọng:1 kg
 • Số khối:17 m³
 • Số xe:99C 07672

Giá toàn chuyến

2.500.000VND